Termofysik 2013

53014 Termofysik 2013

Föreläsare: Univ. lektor Mikael Ehn (period I) och Prof. Kai Nordlund (period II)

Räkneövningsassistent: Christoffer Fridlund


Kursbeskrivning

53014 Termofysik, 8 sp

Undervisningsperiod: Period I+II: tis 10-12, ons 12-14, övningstid måndagar 14-16 i D115

Plats: Physicum sal D117, räkneövningar: D115

Första föreläsningen: Tis 3.9. kl 10.15

Avvikelser i föresläsningstidtabellen

 • Ingen föreläsning Tis 5.11 och Ons 6.11 (Kai, möten i Wien och Geneve)
 • Ingen föreläsning Tis 19.11 (Kai, möte)

  Extra föreläsningar på avvikande tider sättes in vid behov.

  Omfattning: 52 timmar föreläsningar, 26 timmar räkneövningar

  Tidpunkt i studierna: 2. studieåret.

  Förkunskaper: Approbatur i fysik

  Undervisningsspråk: Svenska. Mellanförhör kan även avläggas på finska eller engelska.

  Kursbeskrivning: Den statistiska fysikens och termodynamikens grunder

  Litteratur: Kursbok: F. Mandl: Statistical Physics, J. Wiley et Sons

  Bedömning: Kursen avläggs på delförhör (eller sluttentamen). Tilläggspoäng ges för aktivitet i räkneövningarna (minst 1/3 krävs för att komma igenom kursen, om alla är räknade ges 18% tilläggspoäng).


 • Kvävegas vid 300 K och ungefär 40 bars tryck

  Förhör

 • Mellanförhör 1: (koms överens på föreläsning)
 • Mellanförhör 2: Fre 20.12.2013 PHYSICUM - D114 10:00-14:00

  Plats: seminarierummet i Acceleratorlabbet.

  Man får ha med MAOL's tabeller samt godtyckligt komplicerade matematiska tabeller, men inga andra fysik/kemitabeller utom MAOL. Godtycklig räknemaskin fås också ha med - behövs antagligen. Minnet på räknemaskinen får givetvis inte användas som luntlapp.


  Föreläsningsanteckningar

  Poängtera gärna om fel till föreläsaren. Allvarliga fel kommer att korrigeras under kursens lopp. Föreläsningsanteckningarna ges alla här, men de uppdateras lite före föreläsningen i år, så det lönar sig att printa dem först när uppdateringen gjorts. Den uppdaterade versionen markeras (ny) .

  Mikael Ehns material

 • Kapitel 1
 • Kapitel 2
 • Kapitel 3
 • Kapitel 4
 • Repetition kapitel 1-4

  Kai Nordlunds material

  Animationer

 • Kvävegas vid 300 K och 41 bars tryck
 • Blandning av en CuNi-gränsyta
 • Spontan rekonstruktion av en Cu-nanotråd.

 • Förklaring av animationerna för den finska kursen

  Gamla webbföreläsningar

  Dessa kan användas som stöd om du inte kan komma på den mostavarande föreläsningen, men notera att de kan vara delvis föråldrade, så det är alltid skäl att checka de nyaste föreläsningsanteckningarna parallelt med dessa.

 • V. Den klassiska idealgasen 2008: [PDF med tal]
 • VI. Reella gaser 2006: [PDF med tal]

  Räkneövningar

  Räkneövningarna returneras till lådan i fysikum eller direkt till assistenten. Minst 1/3 av räkneövningspoängen krävs för att komma igenom kursen. Räkneövnignarna ger maximalt 18% bonuspoäng för det totala vitsordet i kursen.

 • Rö 1
 • Rö 2
 • Rö 3
 • Rö 4
 • Rö 5
 • Rö 6
 • Rö 7
 • Rö 8
 • Rö 9
 • Rö 10
 • Rö 11
 • Rö 12

  Tilläggsmaterial i webben

 • Animationer om nanopartiklars smältning
 • Materialet för termofysik 2004
 • Materialet för termofysik 2005
 • Materialet för termofysik 2006
 • Materialet för termofysik 2007
 • Materialet för termofysik 2008
 • Materialet för termofysik 2012
 • Slumpvandringsprogrammet randomwalk1d.f90

 • Hyperphysics
 • Trevlig java-applet om Bose-Einstein-kondensering
  Mera material kommer till sidorna då kursen närmar sig och under kursens lopp
  Kai Nordlund