Seminarier på svenska 2009

Ansvarsperson: Prof. Kai Nordlund


Beskrivning

Seminarier på svenska (530174)

Undervisningsperiod: Period III - IV, må kl. 12.15 - 14.

Plats: Seminarierummet i Acceleratorlaboratoriet (Pehr Kalms gata 2).

Första föreläsningen: må 12.1 kl. 12.15.

Program:
Datum Talare Rubrik Annat
12.1 Prof. Kai Nordlund Introduktion
Utdelning av ämnen
Principer för att hålla en bra presentation


 • Transparangerna
 • 19.1 FM Mikael Ehn Aerosolfysik  
  26.1 Dr. Johan Silen Klimatmodeller  
  2.2 Matilda Backholm Amorfisering av kvarts Transparangerna (PPT)
  9.2 - Ej seminarium  
  16.2 - Ej seminarium  
  23.2 FM Ville Jansson Drell-Yang-processen Transparangerna (PDF)
  2.3 - Mellanvecka, ej seminarium  
  9.3 Henrik Litonius Rymdhissen Presentationen (ODP)
  16.3 Annika Venäläinen
  Tor Paulin
  Jonoptik
  Lysdioder: teknologi och framtidsutsikter

  Transparangerna (PDF)
  23.3 FM Ville Jansson Strålningsskador i fusionsreaktormaterial Transparangerna (PDF)
  30.3 John Backman Aerosolmätning Transparangerna (PDF)
  6.4 Sofia Helsing IV:e generationens kärnkraftsverk Transparangerna (PDF)
  13.4 - Påsk, ej seminarium  
  20.4 - Ej seminarium  
  27.4 - -  

  Bedömning: Kursen avläggs genom obligatoriskt deltagande samt givande av åtminstone ett seminarium (kandidatnivå och magisternivå) eller två seminarier (licentiatnivå).

  Seminariets önskade längd: 30-40 minuter (kandidatnivå), 40-50 minuter (magister- och licentiatnivå)

  För magister- och licentiatnivås seminarier bör hållaren maila ett ensidigt abstrakt om seminariets innehåll till alla deltagare minst en vecka före seminariet.

  Seminariet bedöms med ett vitsord 0-5. Själva seminariet man håller ges vitsordet 0-4. Dessutom kan detta grundvitsord höjas med upp till 2 nivåer på basen av aktivitet (frågor ovh kommentarer) under de andra talarnas seminarier. Bara helhetsvitsordet delges seminariedeltagarna.

  Förslag till rubriker

  Detta är bara seminariedragarens ideer om mer eller mindre aktuella ämnen, man får gärna komma med egna förslag. De som jobbar i en forskningsgrupp rekommenderas varmt välja ett ämne i anknytning till den egna verksamheten

 • Grafin
 • Lysdioder: teknologi och framtidsutsikter.
 • "Atomic layer deposition" - finsk uppfinning som blivit världsberömd
 • LHC's status
 • Fusionsenergi av tokamak-typ*
 • IV:e generationens kärnkraftsverk
 • Nanovetenskap*
 • Rymdhissen
 • Framtidens linjärkolliderarkoncept: ILC och CLIC
 • Accelerationen av universums utvidgning: kosmologiska konstanten, kvintessens eller något annat?
 • Observationer av anomalier i rymdfarkosters banor: spår av nya växelverkningar??

  *Mer specifikt ämne förväntas på licentiatnivå


  Tilläggsmaterial i webben  Kai Nordlund