Materiens Struktur I 2013

Materiens Struktur I 2013

Föreläsare: Doc. Krister Henriksson (kapitel I-VI),
Dr. Carolina Björkas (kapitel VII-IX),
Dr. Mikael Ehn (kapitel X-XV)

Räkneövningsassistent: FM Fredric Granberg


Kursbeskrivning

Materiens struktur I, 8 sp

Undervisningsperiod: Period III-IV: Må 14-16 och To 12-14 och räkneövningar Fre 10-12.

Plats: Acceleratorlaboratoriets seminarierum (föreläsningar), räkneövningar:

Första föreläsningen: Mån 14.1 kl. 14-16.

Avvikelser i föresläsningstidtabellen:

 • Ingen föreläsning 28.2 (krockar med tent)

  Omfattning: 52 timmar föreläsningar, 26 timmar räkneövningar

  Tidpunkt i studierna: 2. studieåret.

  Förkunskaper: Approbatur i fysik

  Undervisningsspråk: Svenska. Mellanförhör kan även avläggas på finska eller engelska.

  Kursbeskrivning: Kvantfysikens grunder, atomers och molekylers struktur, hur uppkommer det periodiska systemet.

  Litteratur: Föreläsningsanteckningar.

  Bedömning: Kursen avläggs på delförhör (eller sluttentamen). Tilläggspoäng ges för aktivitet i räkneövningarna (minst 1/3 krävs för att komma igenom kursen, om alla är räknade ges 18% tilläggspoäng). • Förhör

 • Mellanförhör 1: måndag 18.2 klockan 12:00-16:00.
 • Mellanförhör 2: Måndagen 25.3, 12:00-16:00.
 • Mellanförhör 3: (koms överens på föreläsning)

  Plats: seminarierummet i Acceleratorlabbet.

  Man får ha med MAOL's tabeller samt godtyckligt komplicerade matematiska tabeller, men inga andra fysik/kemitabeller utom MAOL. Godtycklig räknemaskin fås också ha med - behövs antagligen. Minnet på räknemaskinen får givetvis inte användas som luntlapp.


  Föreläsningsanteckningar

 • Del 1-1 [PDF]
 • Del 1-2 [PDF]
 • Del 1-3 [PDF]
 • Del 1-4 [PDF]
 • Del 1-5 [PDF]

 • Del 1-6 [PDF]
 • Del 1-7 [PDF]
 • Del 1-8 [PDF]
 • Repetition 6-8

 • Del 1-9 [PDF]
 • Del 1-10 [PDF]
 • Del 1-11 [PDF]
 • Del 1-12 till 1-14 [PDF]

  Gammalt material från 2006:

 • Hela kursen 2006 (Miklos Längvik)

  Nytt material:


  Räkneövningar

  Minst 1/3 av räkneövningspoängen krävs för att komma igenom kursen. Räkneövnignarna ger maximalt 18% bonuspoäng för det totala vitsordet i kursen.

 • Räkneövningssidan
  Kai Nordlund