Materialfysik 2018

Materialfysik 2018

Föreläsare: Prof. Kai Nordlund

Räknesmedjelärare, del I: Adelina Lintuluoto Räknesmedjelärare, del II: FM Jesper Byggmästar


Kursbeskrivning

Kursernas koder i det nya systemet: Materialfysikens grunder, 5 sp, kurskod FYS2079
Materialfysik , 5 sp, kurskod MATR304

Undervisningsperiod: Period III + IV, räknesmedja Torsdagar 12-14.

Tidtabell

Dä kursen hålls som digital kurs, har den en tidtabell som avviker från det normala. De fysiska mötestiderna är de följande:

Diskussionstillfällen med föreläsaren, Mat. Fys. grunder

1. Ons 17.1.2018 kl. 14.15. Kapitel 1
2. Tis 30.1.2018 kl. 16:15. Kapitel 2, 3.1 - 3.2
3. Ons 14.2.2018 kl. 16.15. Kapitel 3.4 - 3.6
4. Ons 28.2.2018 kl. 16.15. Flyttad pga. strejk till Mån 5.3 kl. 13-15. Kapitel 3.7 - 3.9

Diskussionstillfällen med föreläsaren, Materialfysik

1. Mån 26.3.2018 kl. 12.15. Kapitel 4.1-4.2
2. Mån 09.4 kl. 12.15, Kapitel 4.3-4.7, 5.1-5.3
3. Mån 23.5 kl. 12.15 Kapitel 5.4 - 5.5, 6
4. Mån 7.5 kl. 12.15, Kapitel 7-8

Plats: Acceleratorlaboratoriets seminarierum, Pehr Kalms gata 2.

Räknesmedjor: torsdagar 12-14, sal DK118 Exactum, sal D104 Physicum (efter 10.3)

Tent Materialfysikens grunder: Mån 19.3 kl. 12-15 acceleratorlabbets seminarierum
Tent Materialfysik: Fre 11.5 kl. 13-16 acceleratorlabbets seminarierum

Kurserna hålls våren 2018 som en digitaliserad nätkurs enligt en variant av det "flippade klassrummet". Föreläsningarn ges som nätmaterial som vanliga PDF-anteckningar samt youtube-videon. Materialet diskuteras med ung. två veckors mellanrum med föreläsaren. Övningarna sköts enligt räknesmedje-systemet normalt.

Närvaro i diskussionstillfällena är obligatorisk (minst. 85% av gångerna) för genomgång av kursen. Under diskussionen kan eleverna fråga frågor om kapitlen tillfället berör, eller be om att någon del förklaras pånytt bättre än i videoföreläsningen. Alla elever skall ha minst 2 frågor under tillfället -- om allt är mot förmodan klart som korvspad, kan ni be om att berätta mer om något som var speciellt intressant .

Omfattning: 2x28 timmar föreläsningar, 2x12 timmar räkneövningar

Tidpunkt i studierna: Studieår 3-

Förkunskaper: Grundstudier i fysik, termofysik, materiens struktur

Undervisningsspråk: Svenska. Tent kan även avläggas på finska, engelska eller tyska.

Litteratur: Kursbok: W. D. Callister: Materials Science and Engineering, John Wiley & Sons, 6th ed.

Bedömning: Kursen avläggs på delförhör (eller sluttentamen). Tilläggspoäng ges för aktivitet i räkneövningarna (minst 1/3 krävs för att komma igenom kursen).


Ett stackningsfel (stacking fault) i kisel


Föreläsningsanteckningar

Poängtera gärna om fel till föreläsaren. Allvarliga fel kommer att korrigeras under kursens lopp.

Materialfysikens grunder

 • [PDF] 1. Introduktion och materialklasser (28 sidor)
 • [PDF] 2. Materials bindning (79 sidor)
 • [PDF] 3.1 Allmänt om kristallstrukturer (36 s)
 • [PDF] 3.2 Metallers struktur; 3.3 Kovalent bundna keramers struktur (28 s)
 • [PDF] Interlud 1: Historien om Nobelpriset för kvasikristaller
 • [PDF] 3.4 Joniskt bundna keramers struktur (55 s)
 • [PDF] 3.5 Nanomaterials struktur (27 s)
 • [PDF] Interlud 2: föredrag om grafens nobelpris
 • [PDF] 3.6. Defekter i kristaller (58 s)
 • [PDF] 3.7. Polymerers struktur (40 s)
 • [PDF] 3.8. Biomaterials struktur (40 s)
 • [PDF] 3.9. Kompositers struktur (48 s)


  Materialfysik

 • [PDF] 4.1. Fasdiagram (70 s)
 • [PDF] 4.2. Utveckling av mikrostruktur och stål (48 s)
 • [PDF] 4.3. Ternärä fasdiagram; 4.4. Fasdiagram för keramer (23 s)
 • [PDF] 4.5. Polymerers termodynamik; 4.6. Ytors termodynamik; 4.7. Kompositers termodynamik (34 s)

 • [PDF] 5: Kinetik; 5.1. Allmänt; 5.2 Specifika fall (29 s)
 • [PDF] 5.3 Korrosion (40 s)
 • [PDF] 5.4 Nukleation och tillväxt (26 s)
 • [PDF] 5.5 Keramers korrosion; 5.6 Polymerers kinetik (34 s)
 • [PDF] 6. Transportprocesser (64 s)
 • [PDF] 7.1. Elasticitet; 7.2. Plasticitet (96 s)
 • [PDF] 8. Dislokationer (78 s)

  Räkneövningar

  Räknesmedja-systemet

  Räkneövningarna utförs enligt räknesmedja-systemet (finska laskupaja) på följande sätt: Räkneövningarna ges ut några dagar före övningstillfället så att studerandena kan bekanta sig med uppgifterna. Sedan kan de börja räkna på dem tillsammans under tillfället då assistenten är närvarande och kan ge tips vid behov. Efter övningsstillfället skall varje studerande returnera de personliga lösningarna till assistenten före nästa tillfälle. Vid övningsstillfället returnerar assistenten korrigerade övningar, och går igenom eventuella svåra punkter i början av tillfället. Om det visar sig att 2 timmar inte räcker, kan övningen förlängas till 3 timmar.

  Övningarna

  Minst 1/3 av räkneövningspoängen krävs för att komma igenom kursen. Räkneövningarna ger bonuspoäng för det totala vitsordet i kursen. Materialfysikens grunder

 • Räkneövning 1
 • Räkneövning 4

  Materialfysik grunder

 • Räkneövning 1
 • Räkneövning 2
 • Räkneövning 3
 • Räkneövning 4
 • Räkneövning 5

  Bonus-uppgifter:

  1. Skriv ett datorprogram som räknar Madelungs konstant för NaCl-gittret. Vad
  är nästa 2 decimalerna efter de som ges i föreläsningsanteckningarna?
  Returnera programkoden du skrivit. Du får använda vilket programmeringsspråk
  som helst bara programkoden är väl läsbar och kommenterad.
  
  Bonusuppgiften är värd 20 bonuspoäng. Inlämning senast XX.
  

  Bonusuppgift 2:
  
  Skriv ett datorprogram som visar att förhållandet mellan polymerens längd
  längs med mererna, l, och avståndet mellan ändpunkterna, R, i medeltal blir
   = l^0.592. Det räcker om du kommer till detta resultat med en
  noggrannhet på +- 0.02. Du får använda vilket programmeringsspråk som helst
  bara programkoden är läsbar och kommenterad.
  
  Inlämning senast YY
  


  Tilläggsmaterial i webben

 • Kursmaterialet för materialfysik I 2016
 • Kursmaterialet för materialfysik I 2014
 • Kursmaterialet för materialfysik I+II 2010
 • Kursmaterialet för materialfysik (obs. ej exakt samma kurs) 2007

 • En kurs om dislokationer i webben, med videon och allt
 • Materialet för finska kursen Materiaalifysiikka
 • Materialet för svenska kursen Fasta tillståndets fysik

 • Liten ordlista över metallterminologi från Lund
 • Liten ordlista över terminologi från Karlstads universitet

 • Fasdiagram i webben
 • Bra java applet över kristallstrukturer
 • Kristallstrukturer (med bra bilder).
 • Dislocations illustrated by bubble raft models
 • Videos of dislocation motion!
 • Negative refraction achieved at visible wavelength

 • Mitchell: An Introduction to Materials Engineering and Science for Chemical and Materials Engineers

 • Om massverkningslagen: Franklin McLean, Physiol. Rev. 1938; 18: 481-596
  Mera material kommer till sidorna då kursen närmar sig och under kursens lopp
  Kai Nordlund