Faststoffysik 1993 (D. O. Riska)

Kursanteckningar för Faststoffysik 1993 (D. O. Riska)

[Latex] [PDF] [PS] : 1. Elektronstrukturen i fasta ämnen

[Latex] [PDF] [PS] : 2. Fasta ämnens kristallstruktur, 3. Röntgendiffraktion från kristaller

[Latex] [PDF] [PS] : 4. Elektronrörelse i periodiska system

[Latex] [PDF] [PS] : 5. Elektrontillstånd i en svag periodisk potential, 6. Stark bindningsapproximationen

[Latex] [PDF] [PS] : 7. Experimentell bestämning av Fermi-ytan

[Latex] [PDF] [PS] : 8. Bindingsenergin i kristaller

[Latex] [PDF] [PS] : 8.2. Joniska kristaller

[Latex] [PDF] [PS] : 9. Den harmoniska approximationen för kristaller, 11. Kvantmekanisk beskrivning av en harmonisk kristall

[Latex] [PDF] [PS] : 12. Kvantmekanisk beskrivning av resistivitet

[Latex] [PDF] [PS] : 13. Fasta ämnen i magnetiska fält

[Latex] [PDF] [PS] : 14. Medelfältapproximationen

[Latex] [PDF] [PS] : 15. Anharmoniska effekter i kristaller

[Latex] [PDF] [PS] : 16. Elektronernas magnetiska växelverkan

[Latex] [PDF] [PS] : 17. Magnetisk struktur i kristaller

[Latex] [PDF] [PS] : 18. Supraledning