Elektromagnetismens grunder II (530175) 2009

Föreläsare: Prof. Kai Nordlund

Räkneövningsassistent: fil. stud. Mooses Mehine


Kursbeskrivning

Elektromagnetismens grunder I ()

Undervisningsperiod: Period IV: on 10-12, övningstid ti 08:30-10:00

Plats: Seminarierummet i Acceleratorlaboratoriet (Pehr Kalms gata 2).

Första föreläsningen: 18.3 kl. 10.15.

Avvikelser i föresläsningstidtabellen:

 • Ingen föreläsning 15.4
 • Demonstrationer 22.4 kl. 10- i sal E206 (Ilkka Hendolin, Seppo Andersson). Ingen föreläsning därefter.

  Extra föreläsningar på avvikande tider sättes in vid behov.

  Omfattning: ungefär 14 timmar föreläsningar, 12 timmar räkneövningar

  Tidpunkt i studierna: 1. studieåret.

  Förkunskaper: Gymnasiets långa fysik och Elektromagnetismens grunder I

  Undervisningsspråk: Svenska. Mellanförhör kan även avläggas på finska, engelska eller tyska.

  Kursbeskrivning: Kurs i grundläggande elektrodynamik och magnetism

  Litteratur: Kursbok: M.Mansfield & C. O'Sullivan Understanding Physics, John Wiley & Sons, 1999, kap. 17 - 18.

  Bedömning: Kursen avläggs på delförhör (eller sluttentamen). Tilläggspoäng ges för aktivitet i räkneövningarna (minst 1/3 krävs för att komma igenom kursen). • Förhör

 • Slutförhör: Må 4.5 kl. 10-14

  Plats: seminarierummet i Acceleratorlabbet


  Föreläsningsanteckningar

 • [PDF] [PDF 1x2] [PDF 2x2] Kapitel 17: : Elektromagnetisk induktion
 • [PDF] [PDF 1x2] [PDF 2x2] Kapitel 18: : Maxwells ekvationer och elektromagnetiska vågor

  Stödmaterial

 • Tommy Ahlgrens material 2008


  Räkneövningar

 • Räkneövning 1
 • Räkneövning 2
 • Räkneövning 3
 • Räkneövning 4
 • Räkneövning 5

  Tilläggsmaterial i webben

 • Den fördjupade kursen i elektrodynamik
 • Diskussion on Kircchoffs andra lags validitet för induktorer: det är inte så enkelt som det låter
  Mera material kommer till sidorna då kursen närmar sig och under kursens lopp
  Kai Nordlund