Elektromagnetismens grunder I (530174) 2009

Föreläsare: Prof. Kai Nordlund

Räkneövningsassistent: fil. stud. Mooses Mehine


Kursbeskrivning

Elektromagnetismens grunder I (530174)

Undervisningsperiod: Period III: ti. 10-12 och to. 10-12 övningstid ti 8:30 - 10 (kan förändras vid behov)

Plats: Seminarierummet i Acceleratorlaboratoriet (Pehr Kalms gata 2).

Första föreläsningen: ti 13.1 kl. 10.15.

Avvikelser i föresläsningstidtabellen:

 • Ingen föreläsning 22.1
 • Demonstrationer 29.1 kl. 10-11 i sal A225 (Ilkka Hendolin, Seppo Andersson). Ingen föreläsning därefter.
 • Ingen föreläsning 17.2
 • Ingen föreläsning 19.2

  Extra föreläsningar på avvikande tider sättes in vid behov.

  Omfattning: ungefär 28 timmar föreläsningar, 14 timmar räkneövningar

  Tidpunkt i studierna: 1. studieåret.

  Förkunskaper: Gymnasiets långa fysik

  Undervisningsspråk: Svenska. Mellanförhör kan även avläggas på finska, engelska eller tyska.

  Kursbeskrivning: Kurs i grundläggande elektrodynamik och magnetism

  Litteratur: Kursbok: M.Mansfield & C. O'Sullivan Understanding Physics, John Wiley & Sons, 1999, kapitel 14 - 16.

  Bedömning: Kursen avläggs på delförhör (eller sluttentamen). Tilläggspoäng ges för aktivitet i räkneövningarna (minst 1/3 krävs för att komma igenom kursen). • Förhör

 • Slutförhör:

 • Torsdagen 26.2 kl. 8-12.

  Plats: seminarierummet i Acceleratorlabbet


  Föreläsningsanteckningar

 • [PDF] [PDF 1x2] [PDF 2x2] Kapitel 14: : Elektriska strömmar
 • [PDF] [PDF 1x2] [PDF 2x2] Kapitel 15: : Elektriska fält
 • [PDF] [PDF 1x2] [PDF 2x2] Kapitel 16: : Magnetiska fält

  Stödmaterial

 • Tommy Ahlgrens material 2008


  Räkneövningar

 • Räkneövning 1
 • Räkneövning 2
 • Räkneövning 3
 • Räkneövning 4
 • Räkneövning 5
 • Räkneövning 6

  Tilläggsmaterial i webben

 • Den fördjupade kursen i elektrodynamik (storebror till denna kurs)

  Material av allmänt intresse

  Trevlig introduktion till hur datorchips tillverkas


  Mera material kommer till sidorna då kursen närmar sig och under kursens lopp
  Kai Nordlund