Elektrodynamik 2013

Elektrodynamik 2013

Kurskoder 2013:
537011 Elektrodynamik I
537012 Elektrodynamik II

Föreläsare: Prof. Kai Nordlund

Räkneövningsassistent: Fil. dr. Lotta Mether


Kursbeskrivning

530715 Elektrodynamik (10 sp).

Undervisningsperiod: Period III+IV: ti 12-14, ons. 12-14, övningstid fre 12-14.

Plats: Seminarierummet i Acceleratorlaboratoriet (Pehr Kalms gata 2).

Första föreläsningen: ons 16.1 kl. 10.15. Sista föreläsningen: ons 8.5 kl. 10.15.

Avvikelser i föresläsningstidtabellen

 • Ingen föreläsning 15.1 (möte i Leeds)
 • Ingen föreläsning 29.1 och 30.1 (möte i CERN)
 • Ingen föreläsning 6.2 (Kulturfonden-möte)
 • Ingen föreläsning 12.2 och 13.2 (möte i Levi)
 • Ingen föreläsning 26.2 (möte i Belgien)
 • Ingen föreläsning 5.3 och 6.3 (mellanvecka)
 • Ingen föreläsning 1.5 (Wappen)

  Extra föreläsningar på avvikande tider sättes in vid behov.

  Omfattning: 52 timmar föreläsningar, 26 timmar räkneövningar

  Tidpunkt i studierna: 2-4. studieåret.

  Förkunskaper: Grundstudierna i fysik, helst också Fymm I&II.

  Undervisningsspråk: Svenska. Mellanförhör kan även avläggas på finska eller engelska.

  Kursbeskrivning: Kurs i avancerad elektrodynamik och magnetism.

  Målsättning: Få god kunskap om avancerad elektrodynamik och magnetism.

  Innehåll: Maxwells ekvationer, elektromagnetiskt fält i vakuum och medier, elektromagnetisk vågrörelse, rörelse av laddade partiklar i fält, spridning av elektromagnetisk strålning, elektrodynamikens samband med relativitetsteori.

  Litteratur: Kursbok: R. Reitz, F.J. Milford and R.W. Christy, Foundations of electromagnetic theory, Addison-Wesley.

  Bedömning: Kursen avläggs på delförhör (eller sluttentamen). Tilläggspoäng ges för aktivitet i räkneövningarna (minst 1/3 krävs för att komma igenom kursen). • Förhör

 • ED I slutförhör: Mån 18.3 10-14.
 • ED II slutförhör: Fre 10.3 10-14

  Plats: seminarierummet i Acceleratorlabbet


  Föreläsningsanteckningar

  Poängtera gärna om fel till föreläsaren. Allvarliga fel kommer att korrigeras under kursens lopp.

  Anteckningarna ges ut i pdf-format, som går att printa rakt på de flesta moderna printrar. Notera att filerna kan vara ganska så stora, av storleksordningen 10 Mb.

  Stödmaterial

 • Differentialoperatorer i olika koordinatsystem [Krister Henriksson]
 • Sammanfattning över nabla och enhetsvektorer i olika koordinatsystem


  Räkneövningar

  Räkneövningarna skall lämnas in onsdagar kl. 14 till facket i fysikum eller direkt till Lotta. Räkneövningstillfällena är en viktig del av kursen och närvaro på minst 2/3 av dem krävs för genomgång!

 • Rö 1
 • Rö 2
 • Rö 3
 • Rö 4
 • Rö 5
 • Rö 6
 • Rö 7
 • Rö 8
 • Rö 9
 • Rö 10
 • Rö 11
 • Rö 12

  Planerad innehållsförteckning

  Sidantalen är ungefärliga, men ger en uppskattning av omfattningen av varje kapitel

 • Kapitel 0: Introduktion, Repetition av vektorer, differentialoperatorer, och integralteorem. (30 sidor)
 • Kapitel 1: Historia, grundläggande elektrostatik. (60)
 • Kapitel 2: Lösning av elektrostatiska problem för ledare. (61)
 • Kapitel 3: Lösning av elektrostatiska problem för dielektrika. (43)
 • Kapitel 4: Elektrostatisk energi. (36)
 • Kapitel 5: Elektrisk ström. (30)
 • Kapitel 6: Magnetostatik I: Magnetfältet från tidsoberoende strömmar. (43)
 • Kapitel 7: Magnetostatik II: Materiens magnetiska egenskaper. (67)
 • Kapitel 8: Elektromagnetisk induktion. (40)
 • Kapitel 9: Magnetisk energi. (28)
 • Kapitel 10: Kretsar med långsamt varierande ström. (33)
 • Kapitel 11: Maxwells ekvationer. (51)
 • Kapitel 12: Plana vågors fortskridande i oändliga media. (42)
 • Kapitel 13: Plana vågors reflektion och brytning. (51)
 • Kapitel 14: Potentialer och fält. (37)
 • Kapitel 15: Strålande system. (48)
 • Kapitel 16: Spridning av elektromagnetisk strålning (10)
 • Kapitel 17: Elektrodynamik och speciella relativitetsteorin (40)

  Tilläggsmaterial i webben

 • Mina anteckningar 2008
 • Krister Henrikssons anteckningar i elektrodynamik (2005)
 • Dan Olof Riskas anteckningar i elektrodynamik (1999)
  Mera material kommer till sidorna då kursen närmar sig och under kursens lopp
  Kai Nordlund