Fysikersamfundet i Finland rf och Finska Kemistsamfundet rf arrangerar de finlandssvenska Fysik- och kemidagarna, 13.-15. november 2015, med målsättningen att sammanföra aktiva forskare och studerande inom fysik och kemi, och lärare i naturvetenskaper för att diskutera aktuella ämnen samt utbyta idéer kring utvecklingen av fysik- och kemiundervisningen i grundskolor och gymnasier.

Temat för dagarna 2015 är "Dynamiska processer i naturvetenskaper"

Dagarna kommer att fungera som ett forum för forskare att presentera moderna inriktningar för en bredare publik, samt ge lärare en konkret möjlighet att bekanta sig med dagens forskningsaktivitet och den universitetsundervisning till vilken deras elever kan tänkas fortsätta efter studentexamen.

Deltagare har möjlighet att presentera postrar under resan. Pris för bästa poster utdelas.

Tidpunkt:

Registreringen öppnar kl. 11:30 på fredagen den 13. November, i Skatuddens terminal (Skatuddskajen 8, Helsingfors). Notera att kaffe serveras från 12:00 och programmet börjar 12:30.
Ifall du anländer senare notera att båten avgår 17:30. Tillbaka i Helsingfors är båten på söndagen 15.11 kl. 10:10.

Plats:

Start från Skatuddens terminal, Skatuddskajen 8, Helsingfors.
Östersjön, Ms Viking Gabriella

Pris:

Lärare i naturvetenskaper Grundexamensstuderande     Övriga    
Dubbelhytt (per person) 70 € 50 € 120€
Enkelhytt (per person) 120 € 100 € 170€

Till kategorin övriga hör t.ex. universitetsanställda, företagsanställda och doktorander

Anmälning och Deadline

Anmälningen öppnar 01.09.2015 och stängs 09.10.2015!
OBS! Antalet platser är begränsat till 165 deltagare (p.g.a. restaurangens storlek)

Praktisk info

Buss från Åbo kommer att arrangeras och intresse skall meddelas i samband med anmälningen. Priset är 10€ per riktning och betalas i samband med deltagaravgiften.

Lunch på lördag ordnas på båten till priset 5€, intresse skall meddelas i samband med anmälningen och betalningen sker i samband med deltagaravgiften.

Organisationskommittén

Susanne Wiedmer (Ordförande)
Professor, Helsingfors universitet
Kai Nordlund
Professor, Helsingfors universitet
Kristian Meinander
Forskare, Helsingfors universitet
Fanny Bergström
Studerande, Helsingfors universitet
Annika Venäläinen
Forskare, Helsingfors universitet
Stefan Taubert
Forskare, Helsingfors universitet
Fredric Granberg
Forskare, Helsingfors universitet
Andrea Sand
Forskare, Helsingfors universitet
Jan-Henrik Smått
Projektledare, Åbo Akademi
Triin Gyllenberg
Lärare, Brändö Gymnasium

Länkar till tidigare fysik och kemidagar


Sidan uppdaterades senast: 03.12.2015